SÖRMLANDSLEDEN
ÅNHAMMAR HISTORIK

Gryts socken, Daga härad, Södermanlands län

Ägare till Ånhammar

Ånhammars säteri tillhörde år 1562 Hans Claesson Bielkenstierna(d1566) och ärdes av sonen Claes(d1598).  Säteriet övergick sedan till sonsonen Nils Claesson och vid hans död (1622) till hans dotter Anna Bielkenstierna(d1663), som år 1635 gifte sig med landshövdingen Jacob Skytte(d1654).  Redan 1636 övergick gården genom byte till kammarjunkaren Henrik Stöör(1654), som uppförde  ett säteri(huvudbyggnad), vilket stod färdigt 1638. Vederlaget för Ånhammar i ovan nämnda byte utgjordes av Kvedeby i Runtuna socken, som år 1569 av hertig Karl förlänats till Sigvard Kruse den äldre(d1571).

Stöörs maka Anna Israelsdotter Böök hade i ett tidigare äktenskap sonen ryttmästaren Sigvard Johansson Kruse(d1644) och han blev nästa ägare till gården. År 1658 såldes gården till landshövdingen och presidenten Christer Bonde(d1659), vars änka fru Elsa Cruus af Edeby sedan innehade säteriet.  Vid hennes död 1716 gick egendomen i arv till hennes brorsdotter Hedvig Christina Cruus, som dog ogift 1732. Då ärvde hennes kusin kapten Göran Fleming(d1756) säteriet, som vid hans död övergick till mågen major Gustaf Miles Fleetwood(d1760). Därefter övertogs gården först av sonen Gustaf Ulrik och därefter av av dennes bröder Erik Johan och berndt Axel, vilka den 14mars 1785 sålde Ånhammar till kommersrådet Joachim Daniel von Wahrendorff(d1803) för 22.222 riksdaler 5 skilling 4 rundstycken specie. Vid hans död ärvdes gården av hans son bergsrådet Anders von Wahrendorff(d1848), vars son hovmarsalken Martin von Wahrensdorff (d1861) blev nästa ägare. Genom testamente övergick sedan säteriet till brukspatron Axel Salomon von Stockenström(1894). Dennes broder överste Henrik Albrecht von Stockenström(d1914) ärvde sedan Ånhammar och år 1913 gick gården i arv till sonen generaldirektör Bo von Stockenström, vars son förvaltare Anders von Stockenström(2009) övertog gården år 1960. Genom arv gick gården över till nuvarande ägare dottersonen Bo Lemar.

Källa: Herman Ekström berättar om Ånhammar, Herman Ekström, Ånhammars säteri, Ånhammar 1973.