SÖRMLANDSLEDEN
NÖTKÖTTSPRODUKTION
Nötköttsproduktion
Nötköttsproduktion
Djurhållningen sker i första hand på 140ha betesmarker och i två moderna stallar där djuren först går till ett mottagningsstall med djupströbädd och sedan till en liggbåsladugård. Det totala djurantalet uppgår till ca 420 djur varav hälften består utav stutar och andra hälften tjurar, de flesta mjölkrasdjur. Utfodring sker i form av fullfoder som består utav vall, kraftfoder och majs.