SÖRMLANDSLEDEN
VÄXTODLING
VäxtodlingFoto: Dag von Bothmer
VäxtodlingFoto: Jens Fogéus
Växtodlingen sker genom maskinsamarbete med Agroelit AB och Fastmyra gård. Produktionen är helt inriktad på att tillgodose nötproduktionen med foder, däribland med majs